Kwaliteit

Goede kwaliteit van zorg leveren. Dat is wat Florence wil. Daar blijven we dan ook continu aan werken.

Kwaliteit

Beste voor iedereen

Een hoge kwaliteit van zorg. Dat is belangrijk. We willen immers het beste voor u en de mensen om u heen. Florence werkt hier iedere dag aan. Hoe we dat doen, kunt u lezen in ons kwaliteitsverslag. Florence beschikt ook over diverse belangrijke kwaliteitskeurmerken. Die laten zien dat Florence zorgt dat de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening goed is, goed blijft en verder wordt verbeterd. Voor u, maar ook voor onze medewerkers en vrijwilligers.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. Voor Florence is ZorgkaartNederland een kwaliteitsinstrument, waarmee inzicht wordt verkregen in wat volgens bewoners en cliënten goed gaat en beter kan. Zo kan Florence onder meer in een dashboard geanonimiseerde waarderingen monitoren, analyseren en daar verder op inspelen.

Kwaliteitsverslag en -plan

In januari 2017 kwam Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg uit. Het Kwaliteitskader focust op persoonsgerichte zorg. Naast goede lichamelijke zorg verwachten we zinvolle dagbesteding en persoonlijke aandacht. Zorgverleners bepalen niet wat goed, leuk of lekker is, maar de cliënt bepaalt dat zelf en zorgverleners handelen naar de wensen van de cliënt. In het plan van aanpak kwaliteit intramurale zorg 2023-2025 leest u de plannen voor komende jaren. In het Kwaliteitsverslag 2023 kunt u lezen wat wij in dit jaar gerealiseerd hebben op het gebied van kwaliteit.

 

Cliënttevredenheidsmeting PREM

Florence hanteert in de thuiszorg het instrument PREM. Dit is een landelijk afgestemde meetmethode om cliëntervaringen te meten. Een PREM is een (korte) vragenlijst die cliënten invullen. Door een onafhankelijk meetbureau wordt er gevraagd hoe zij hun thuiszorg (hebben) ervaren. Voor Florence bieden de uitkomsten van dit jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek handvatten om de kwaliteit van de thuiszorg verder te verbeteren.

 

Bekijk de uitkomsten van de PREM Wijkverpleging 2022.

 

Keurmerk Goed Geregeld - goed vrijwilligerswerk bij Florence Keurmerk Goed Geregeld 

Florence draagt de kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld. Dit landelijk keurmerk van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) wordt toegekend aan de gehele organisatie en daarmee aan alle locaties in Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar waar Florence samenwerkt met vrijwilligers. Het keurmerk geeft aan dat Florence het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk heeft georganiseerd.

ISO-gecertificeerd

Florence is ISO-gecertificeerd. Bij ISO-certificering worden processen, producten en diensten die belangrijk zijn voor de zorg continu geëvalueerd en verbeterd. Certificering laat zien dat Florence voldoet aan alle eisen van de norm.

Professioneel Statuut 

Het professioneel statuut geeft de kaders aan waarbinnen de zorg wordt verleend en beschrijft de te onderscheiden verantwoordelijkheden met de daarbij behorende rechten en plichten van de professional en de instelling. Het professioneel statuut is een document met afspraken en uitgangspunten over de wijze waarop de professionals binnen Florence invulling geven aan de uitvoering van hun beroep. Daarnaast beschrijven wij de wet- en regelgeving bij diagnosestelling, zorg en behandeling voor de cliënten van Florence.

 

Download ons Professioneel Statuut

Kwaliteitskaders thuiszorg

Binnen de thuiszorg van Florence wordt gewerkt volgens de kwaliteitskaders die van toepassing zijn voor de extramurale zorg. Per kwaliteitskaders is vastgelegd voor wie het is bedoeld, hoe het kwaliteitskader is opgebouwd en wat de werkwijze binnen Florence is. 

 

Download het Document kwaliteitskaders extramurale zorg

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.