Mooie resultaten cliënttevredenheidsonderzoek Thuiszorg (PREM)

Enorm trots zijn we dat cliënten onze medewerkers met een 8,6 beoordelen en de aandacht die ze ontvangen zelfs met een 8,9! Een mooi compliment naar alle Florence-collega’s! Deze cijfers geven ons de bevestiging dat we nog steeds op koers liggen om dagelijks onze visie handen en voeten te geven: cliënten het leven laten leiden dat hun lief is.

PREM 2

Deze beoordelingen komen voort uit de jaarlijkse PREM-meting. PREM is een landelijk afgestemde meetmethode om cliëntervaringen te meten en staat voor Patient Reported Experience Measure (PREM).

Onderzoek naar belangrijkste thema’s
Thuiszorgcliënten zijn ook dit jaar op een aantal relevante onderwerpen bevraagd. Belangrijke onderwerpen in het onderzoek zijn bijvoorbeeld de aandacht die thuiszorgcliënten krijgen, de deskundigheid van het personeel en de betrokkenheid van de zorgmedewerkers. Maar ook de stiptheid en het wel of niet hebben van vaste zorgverleners wordt bevraagd.

Samenvatting belangrijkste resultaten
In onderstaande infographic vindt u een overzicht van de belangrijkste resultaten van de meting. Voor Florence bieden de uitkomsten van dit jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek handvatten om de kwaliteit van de thuiszorg continu te blijven te verbeteren.