Locatiecliëntenraad De Mantel

Florence heeft voor De Mantel een locatiecliëntenraad ingesteld. Hierin zitten cliënten en hun familieleden.

Locatiecliëntenraad De Mantel | Florence

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op beslissingen die worden genomen.  Zodoende is er voor elk woonzorgcentrum en verpleeghuis een locatiecliëntenraad opgericht. Naast de locatiecliëntenraden is er ook een centrale cliëntenraad.Zowel de locatiecliëntenraden als de centrale cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

Lid worden locatiecliëntenraad De Mantel

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de locatiecliëntenraad als u in ons woonzorgcentrum De Mantel woont of thuiszorg van Florence ontvangt in Voorburg. Via de cliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. 

Bent u nieuwsgierig wat het werk als cliëntenraadslid inhoudt en waarom het zo waardevol is? Bekijk en lees dan hier de verhalen van onze cliëntenraadsleden Annemieke Hoonhout, Marleen Kuiper en Wim van der Vange.

Samenstelling locatiecliëntenraad De Mantel

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • De heer J. Beijk
  • De heer H. Feijes
  • Mevrouw L.van Leeuwen
  • De heer G. Nijskens

Meer informatie

Voor meer informatie of voor de laatste notulen kunt u contact opnemen met de locatiecliëntenraad via demantel@clientenraadflorence.nl

Locatie

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.