Medezeggenschap

Medezeggenschap is erg belangrijk. Alleen op die manier weet Florence of alles goed en naar wens gebeurt.

Medezeggenschap | Florence

Belangen bewoners, cliënten en medewerkers

De medezeggenschap binnen Florence is zo geregeld dat de belangen van de bewoners en thuiszorgcliënten worden behartigd en de belangen van de medewerkers. Dit gebeurt voor bewoners en cliënten via de Wijkcliëntenraden en de centrale cliëntenraad. De wijze waarop dit moet worden georganiseerd, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). De ondernemingsraad komt op voor de belangen van de medewerkers van Florence.

Wijkcliëntenraden

Florence heeft in iedere wijk een cliëntenraad ingesteld. Of u nu op een van de locaties van Florence woont of thuiszorg ontvangt, via deze cliëntenraden kunnen u én uw familie meepraten en -denken over het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Denkt u daarbij aan onderwerpen als veiligheid, gezondheid en hygiëne, maar ook de begroting en de jaarrekening. Over deze onderwerpen geeft de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies. De gesprekspartner vanuit Florence voor de wijkcliëntenraad is de wijkmanager. Als u vragen heeft voor de wijkcliëntenraad, kunt u het beste contact opnemen met de receptiemedewerkers van de locatie waar u woont. Zij kunnen u naar de voorzitter doorverwijzen. Als u thuiszorg ontvangt, kunt u uw vragen doorgeven aan uw thuiszorgmedewerker.

Centrale cliëntenraad

Florence heeft daarnaast een centrale cliëntenraad (ccr). De deelnemers aan de ccr zijn (gemandateerde) afgevaardigden van de wijkcliëntenraden. Zij beslissen mee over het beleid dat de gehele organisatie van Florence betreft. Ook geven zij gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies. De centrale cliëntenraad behandelt zaken die wijkoverstijgend zijn en waarover de bestuurders van Florence beslissingen nemen. De ccr heeft een vijftal commissies: Financiën, Zorg en Welzijn, Thuiszorg, Wet en Regelgeving en Bouw en Wonen. Deze commissies bereiden adviezen aan de bestuurders voor. De ccr bestaat op dit moment uit:

 

Dagelijks bestuur


Leden

 

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (or) van Florence behartigt de belangen van de 4.000 medewerkers van Florence. Organisaties met vijftig of meer medewerkers zijn verplicht een ondernemingsraad samen te stellen. De leden worden democratisch gekozen door middel van het houden van verkiezingen. De gekozen or controleert of de onderneming zich houdt aan wetten en regels en adviseert hierover. De ondernemingsraad bestaat op dit moment uit:

 

Overige or-leden

 

Commissies:

  • VGWM-commissie/commissie HR (Helene, Ina, Joyce, Marco, Andrea):
  • Commissie Financiën ( Ron, Lucienne, Dave)
  • Commissie Thuiszorg (Joyce, Cora, Jet)
  • Commissie PR (Joyce, Lia, Cora, Jet)
  • Bijeenkomsten nieuwe medewerkers (Lia /reserve: Jacqueline)
  • Wijkcommissies:

 

Bel mij terug

*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.