Medezeggenschap

Medezeggenschap is erg belangrijk. Alleen op die manier weet Florence of alles goed en naar wens gebeurt.

Medezeggenschap | Florence

Belangen bewoners, cliënten en medewerkers

De medezeggenschap binnen Florence is zo geregeld dat de belangen van de bewoners en thuiszorgcliënten worden behartigd en de belangen van de medewerkers. Dit gebeurt voor bewoners en cliënten via de cliëntenraden en de centrale cliëntenraad. De wijze waarop dit moet worden georganiseerd, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). De ondernemingsraad komt op voor de belangen van de medewerkers van Florence.

Cliëntenraden

Florence heeft voor elk woonzorgcentrum en verpleeghuis een locatiecliëntenraad ingesteld. Of u nu op een van deze locaties woont of thuiszorg ontvangt, via de cliëntenraden kunnen u én uw familie meepraten en meedenken over het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Denkt u aan onderwerpen als veiligheid, gezondheid, hygiëne en geestelijke verzorging. Over deze onderwerpen geeft de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies. Besluiten over zaken die  cliënten direct raken, vinden alleen plaats als de cliëntenraden er mee instemmen. 

 

Heeft u vragen voor de locatiecliëntenraad? Neem dan contact op met de receptiemedewerkers van de locatie waar u woont. Ook kunt u contact opnemen via info@florence.nl. 

 

Bent u nieuwsgierig wat het werk als cliëntenraadslid inhoudt en waarom het zo waardevol is? Bekijk en lees dan hier de verhalen van drie cliëntenraadsleden:

 

Centrale cliëntenraad

Florence heeft daarnaast een centrale cliëntenraad (CCR). De deelnemers aan de CCR zijn (gemandateerde) afgevaardigden van de cliëntenraden. Zij beslissen mee over het beleid dat de gehele organisatie van Florence betreft. Ook geven zij gevraagd en ongevraagd advies. De centrale cliëntenraad behandelt zaken die locatieoverstijgend zijn en waarover de bestuurders van Florence beslissingen nemen. De CCR heeft commissies voor Kwaliteit en Financiën & Vastgoed. Deze commissies zorgen voor de voorbereiding van de adviezen die de CCR aan de raad van bestuur geeft. Het Dagelijks Bestuur bereidt de CCR-vergaderingen voor en zorgt voor de uitvoering van besluiten. De CCR bestaat op dit moment uit:

 

Dagelijks bestuur


Leden

U kunt contact opnemen met de centrale cliëntenraad via centraleclientenraad@clientenraadflorence.nl

Hier is het jaarverslag te vinden

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (or) van Florence behartigt de belangen van de 3.300 medewerkers van Florence. Organisaties met vijftig of meer medewerkers zijn verplicht een ondernemingsraad samen te stellen. De leden worden democratisch gekozen door middel van het houden van verkiezingen. De gekozen or controleert of de onderneming zich houdt aan wetten en regels en adviseert hierover. De ondernemingsraad bestaat op dit moment uit:

 

 

Overige or-leden

  • Fransje Haazebroek, advanced nurse practitioner
    fransje.haazebroek@florence.nl
  • Sylvia van der Meulen, verzorgende 3-IG locatie Steenvoorde, Rijswijk,

sylvia.van.der.meulen@florence.nl 

 

Commissies

VGWM commissie: Fransje, Marco, Ina, Debby
Commissie financiën:  Lucienne, Ron, Dave, Jacqueline, Stanley
Commissie thuiszorg: Joyce, Cora, Jolanda
Commissie PR: Joyce, Cora, Debby

Bijeenkomsten nieuwe medewerkers: Dave, Jacqueline

 

Wijkcommissies:

Adegeest: Joyce, Debby
Behandeldienst: Ron, Lucienne
Dekkersduin: Ina, Dave
Duinhage: Ron, Sylvia
Duinstede: Joyce, Debby
Houthaghe: Ina, Marco
Jonker Frans: Jacqueline, Stanley
Laan van Zuid Hoorn: Lucienne
De Mantel: Cora, Jacqueline
Mariahoeve: Debby, Marco
Marienpark: Cora, Jolanda
Oostduin: Stanley, Dave
Steenvoorde: Jacqueline, Fransje
Uitzicht: Lucienne, Stanley
Vredenburch: Fransje, Dave
Westhoff: Fransje, Jolanda

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.