Medezeggenschap

Medezeggenschap is erg belangrijk. Alleen op die manier weet Florence of alles goed en naar wens gebeurt.

Medezeggenschap | Florence

Belangen bewoners, cliënten en medewerkers

De medezeggenschap binnen Florence is zo geregeld dat de belangen van de bewoners en thuiszorgcliënten worden behartigd en de belangen van de medewerkers. Dit gebeurt voor bewoners en cliënten via de cliëntenraden en de centrale cliëntenraad. De wijze waarop dit moet worden georganiseerd, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). De ondernemingsraad komt op voor de belangen van de medewerkers van Florence.

Locatiecliëntenraden

Florence heeft voor elk woonzorgcentrum en verpleeghuis een zogenoemde locatiecliëntenraad ingesteld. Of u nu op een van deze locaties  woont of thuiszorg ontvangt, via de locatiecliëntenraden kunnen u én uw familie meepraten en -denken over het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Denkt u aan onderwerpen als veiligheid, gezondheid en hygiëne, maar ook de begroting en de jaarrekening. Over deze onderwerpen geeft de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies. Als u vragen heeft voor de locatiecliëntenraad, kunt u contact opnemen met de receptiemedewerkers van de locatie waar u woont. Als u thuiszorg ontvangt, kunt u uw vragen doorgeven aan uw thuiszorgmedewerker. De medewerkers kunnen u het e-mailadres van uw locatiecliëntenraad geven. Kijk hiervoor ook op de pagina van uw zorglocatie.

Centrale cliëntenraad

Florence heeft daarnaast een centrale cliëntenraad (CCR). De deelnemers aan de CCR zijn (gemandateerde) afgevaardigden van de cliëntenraden. Zij beslissen mee over het beleid dat de gehele organisatie van Florence betreft. Ook geven zij gevraagd en ongevraagd advies. De centrale cliëntenraad behandelt zaken die locatieoverstijgend zijn en waarover de bestuurders van Florence beslissingen nemen. De CCR heeft commissies voor Kwaliteit en Financiën & Vastgoed. Deze commissies adviseren de CCR over adviezen die de CCR aan de raad van bestuur geeft. Het Dagelijks Bestuur bereidt de CCR-vergaderingen voor en zorgt voor de uitvoering van besluiten. De CCR bestaat op dit moment uit:

 

Dagelijks bestuur


Leden


U kunt contact opnemen met de centrale cliëntenraad via centraleclientenraad@clientenraadflorence.nl

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (or) van Florence behartigt de belangen van de 3.300 medewerkers van Florence. Organisaties met vijftig of meer medewerkers zijn verplicht een ondernemingsraad samen te stellen. De leden worden democratisch gekozen door middel van het houden van verkiezingen. De gekozen or controleert of de onderneming zich houdt aan wetten en regels en adviseert hierover. De ondernemingsraad bestaat op dit moment uit:

 

 

Overige or-leden

 

Commissies

  • VGWM-commissie/commissie HR (Helene, Ina, Joyce, Marco, Andrea):
  • Commissie Financiën ( Ron, Lucienne, Dave)
  • Commissie Thuiszorg (Joyce, Cora, Jet)
  • Commissie PR (Joyce, Lia, Cora, Jet)
  • Bijeenkomsten nieuwe medewerkers (Lia /reserve: Jacqueline)
  • Wijkcommissies:

 

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.