Algemene voorwaarden

Aanvraagformulier FlorencePas

U kunt een FlorencePas op elk moment aanvragen. Dit doet u door het aanvraagformulier in te vullen. U kunt natuurlijk ook telefonisch een aanvraag indienen: 070 - 41 31 000. U krijgt dan een inschrijfformulier toegezonden.

Kosten FlorencePas

De FlorencePas is een kalenderjaar geldig. De kosten worden elk jaar opnieuw vastgesteld door Florence. Voor het jaar 2024 kost de FlorencePas 28,50 euro. Dit betekent dat u 28,50 euro betaalt op het moment van aanmelden. Dit is de contributie van het lopende jaar.  

Ontvangst FlorencePas

Wij streven er naar om u FlorencePas binnen drie werkdagen te versturen.

Aanbiedingen externe leveranciers

Om gebruik te kunnen maken van de gecontracteerde diensten en services dient u de FlorencePas te laten zien. Voor het leveren van de diensten is Florence een samenwerking aangegaan met diverse externe ondernemers. De verantwoording voor de uitvoering van de diensten en het leveren van producten ligt bij de deze ondernemers. Florence kan daarvoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

Opzeggen FlorencePas

U gaat een pashouderschap aan voor de periode van het eerste kalenderjaar waarin de pas wordt aangevraagd. Hierna zal dit pashouderschap stilzwijgend worden verlengd. Na het eerste jaar kunt u, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, uw pashouderschap schriftelijk opzeggen. U dient hierbij tevens uw FlorencePas retour te zenden.

Contactgegevens FlorencePas

Laan van Zuid Hoorn 14, 2289 DE Rijswijk
Postbus 1005, 2280 CA Rijswijk
T 070 - 41 31 000
E florencepas@florence.nl