Investeer nu in de wijkverpleging van morgen

De wijkzorg staat onder enorme druk. Daarom luiden zorgorganisaties, waaronder Florence, de noodklok.

Investeer nu in de wijkverpleging van morgen

De toekomst van de zorg is thuis. In de eigen omgeving herstellen mensen sneller. Goede zorg thuis staat of valt met deskundige wijkverpleging. Maar is die wijkverpleegkundige er straks nog wel? De wijkzorg staat onder enorme druk. Daarom luiden 19 zorgorganisaties, waaronder Florence, de noodklok. De toekomst van de wijkverpleging staat op het spel!

Na ziekenhuisbezoek naar huis

Zorg ontvangen we thuis, in onze eigen omgeving. Deskundige wijkverpleegkundigen

zorgen ervoor dat mensen na een ziekenhuisbezoek snel weer naar huis kunnen. Thuis

ontvangen ze complexe wondverzorging, behandeling bij kanker en andere specialistische

verpleegkundige zorg. Ook verpleeghuiszorg voor ouderen vond zijn weg naar de wijk.

Hierdoor brengt 95% van de Nederlanders hun laatste levensfase nu door in de eigen

omgeving, omringd door mensen die ze kennen.

Zorg toegangelijk door wijkverpleeging

Wijkverpleging houdt de zorg toegankelijk. Ziekenhuizen, huisartsen en andere

zorgverleners kunnen niet zonder. Maar, met de huidige financiering gaat de wijkverpleging

kopje onder. Daarover luiden wij, 19 zorgorganisaties die samen het merendeel van deze

complexe verpleegkundige zorg thuis mogelijk maken, de noodklok. Want wijkverpleging

wordt nog steeds gefinancierd volgens het principe uurtje-factuurtje. Of het nu ‘traditionele’

zorg is, zoals hulp bij douchen of het aantrekken van steunkousen, of juist het toedienen van

chemotherapie thuis of het verzorgen van complexe wonden: alles gaat volgens hetzelfde,

ontoereikende tarief. Wijkverpleging komt maandelijks geld tekort. Dat is bij de overheid en

verzekeraars bekend. Het niet-kostendekkende tarief wordt al jaren hapsnap aangevuld met

subsidies, tijdelijke regelingen en compensaties. Het is een lappendeken van bureaucratische, onvoorspelbare en ontoereikende financieringsvormen die het inmiddels onmogelijk maken om wijkverpleging te organiseren en ons voor te bereiden op de toekomst.

Rek is eruit

Voor steeds meer zorgprofessionals in de wijk is de rek eruit. Ondanks het mooie en

uitdagende werk kiezen zij voor andere beroepen. Corona heeft het proces van uitstroom

versneld. Met de huidige bekostiging zijn wij onvoldoende in staat om goed werkgever te zijn

voor een onmisbare beroepsgroep. Daardoor wordt het steeds moeilijker om specialistische

functies in te vullen, met het risico dat deze binnenkort helemaal verdwijnen. Het gevolg:

patiënten kunnen niet meer thuis herstellen met hulp van hun wijkverpleegkundige. In plaats

daarvan blijven ze langer in het ziekenhuis of worden ze doorverwezen naar een

verpleeghuis. Maar dat is alleen een alternatief op papier: ook ziekenhuizen en

verpleeghuizen hebben die ruimte niet.

Investeren of interen

Alleen door te investeren in nieuwe vormen van zorgverlening kunnen we zorg thuis blijven

verlenen en voorkomen dat de zorg vastloopt. Juist nu de zorgvraag door vergrijzing enorm

toeneemt, terwijl er steeds minder mensen beschikbaar zijn om zorg te leveren. Helaas is de

werkelijkheid voor veel zorgorganisaties heel anders: zij kunnen niet investeren, maar zijn

gedwongen om de laatste reserves op te maken en zien medewerkers vertrekken.

Daarom pleiten we voor een eerlijke, transparante en toekomstbestendige financiering van de wijkverpleging. De wijkverpleging hoeft geen vetpot te zijn, maar we hebben wel meer rendement nodig om te kunnen investeren in de toekomst. En om ervoor te zorgen dat er zorgprofessionals zijn die de toekomst mogelijk kunnen maken. Een toekomst van langer zelfstandig thuis wonen met passende zorg. Die opgave kunnen we samen aan: zorgprofessionals, organisaties en financiers. Als we de mogelijkheden er maar voor creëren.

Samen met zorgorganisaties

Deze oproep wordt gezamenlijk naar buiten gebracht door de 19 zorgorganisaties:

Aafje, Amstelring, Antonius Zorggroep, Archipel Thuis, Espria (Icare, Evean en Zorggroep Meander), Florence, Laurens, Opella, Pantein, Rivas, Santé Partners, Sensire, STMG, Thebe, TWB, Vitalis, Vivent, Zorgboog, Zuidzorg.