Koffie in restaurant Steenvoorde

In De Telegraaf en het AD zijn berichten geplaatst over het zelf moeten betalen van koffie door bewoners in het restaurant van Steenvoorde. Graag geven we hierop een toelichting. In het verpleeghuis Steenvoorde – waarin ook een restaurant zit - wonen bewoners met een zorgindicatie voor 24/7-zorg. Voor deze bewoners is er niets veranderd. Natuurlijk krijgen zij gratis koffie.

Naast het woonzorgcentrum staat een serviceflat Boogvoorde, waarin ouderen zelfstandig huren en wonen. De woningen van Boogvoorde worden niet door Florence verhuurd. Huurders kunnen wel tegen betaling gebruik maken van een aantal faciliteiten in het verpleeghuis, zoals een warme maaltijd of de kapper.

Voor deze huurders van de flat werd gratis koffie in het restaurant aangeboden. Per 1 januari is deze situatie teruggedraaid. We begrijpen goed dat de betrokken bewoners van deze flat aan de situatie gewend zijn geraakt en het willen houden zoals het was. En de emoties die het oproept raken ons. Echter, wij vinden het niet langer te rechtvaardigen dat middelen bedoeld voor de zorg voor bewoners van ons verpleeghuis aangewend worden voor deze gratis koffievoorziening.