Verzekeringen voor bewoners

Bewoners die vanuit de Wlz bij Florence wonen, krijgen een inboedel- en een aansprakelijkheidsverzekering. De premies betalen wij.

Verzekeringen voor bewoners woonzorglocaties van Florence

Automatisch verzekerd

Bewoners die op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) in de woonzorgcentra van Florence verblijven, krijgen automatisch een inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. De premies van deze verzekeringen worden betaald door Florence. Dit is een extra service die wij onze bewoners bieden. Florence vindt dat er al genoeg komt kijken bij een verhuizing naar een woonzorgcentrum en ontzorgt daarom graag. Aan uw verzekeringen hoeft u dus niet meer te denken. Behalve dan dat u, of uw wettelijke vertegenwoordiger, uw huidige inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering zelf opzegt.

Uw aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheid wil zeggen dat u verplicht kunt worden om de schade te betalen die u aan een ander heeft toegebracht. De aansprakelijkheidsverzekering die Florence voor alle bewoners afsluit, biedt dekking voor de schade die u zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum veroorzaakt. Onder schade wordt verstaan de beschadiging van goederen van anderen of het toebrengen van letsel of dood. De schade die door u opzettelijk wordt veroorzaakt, is niet gedekt. Met de verzekering van Florence bent u verzekerd voor maximaal € 2.000.000,- per gebeurtenis. Kijkt u voor meer over de aansprakelijkheidsverzekering de aanvullende voorwaarden, dat kan online of bij de recepties van onze woonzorgcentra.

Uw inboedelverzekering

Onder inboedel wordt verstaan de huisraad en alle andere bezittingen die u nodig heeft voor uw huishouden. Denkt u aan uw kleding, meubelen, bril, televisie, radio en computer. De inboedelverzekering die Florence alle bewoners aanbiedt, biedt dekking aan deze goederen als er schade is ontstaan na bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, water-, sneeuw- en stormschade of diefstal. Let op! Goederen die verdwijnen door nalatigheid, bijvoorbeeld doordat u de deur open laat staan, worden niet vergoed. In principe draagt u als bewoner geen eigen risico. Ook is er geen maximum gesteld aan de verzekerde som. U bent dus nooit onderverzekerd. Zaken als geld, aandelen, obligaties, lijfsieraden, bijzondere kunstwerken en antiek vallen niet onder de inboedelverzekering. Florence raadt u aan een aparte verzekering af te sluiten als u waardevolle zaken bezit. U of uw wettelijke vertegenwoordiger regelt deze extra verzekering zelf. Kijkt u voor meer informatie over de inboedelverzekering in de aanvullende voorwaarden, online of bij de recepties van onze woonzorglocaties.

Meer informatie over verzekeringen

Voor meer informatie over de verzekeringen die Florence u aanbiedt, kunt u contact opnemen met Florence via 070 – 41 31 000 of verzekeringen@florence.nl

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.