Nieuw: het spoedconsult SO voor huisartsen

Florence en WZH werken samen bij spoedconsult voor huisartsen.

Nieuw: het spoedconsult SO voor huisartsen

In geval van spoed- en crisiszorg is al enige tijd het telefoonnummer 088 - 002 50 80 beschikbaar voor (huis)artsen. Huisartsen kunnen via telefonische consultatie intercollegiaal overleg voeren met een specialist ouderengeneeskunde.

Per 1 juni is deze dienst uitgebreid. Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur wordt de lijn bemand door een dienstdoende specialist ouderengeneeskunde die eventueel binnen 24 uur huisbezoek kan doen.

Met een spoedconsult SO kan er snel worden geschakeld in acute situaties, met als gezamenlijk doel dat ouderen in regio Haaglanden direct de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Samenwerking Florence en WZH

Het spoedconsult SO is een samenwerking tussen Florence en WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) en is uitsluitend bedoeld voor intercollegiaal overleg en derhalve alleen voor (huis-)artsen. Het is niet de bedoeling dat doktersassistentes, POH-ouderen, patiënten of naasten dit nummer gebruiken.

Voor meer informatie bekijk de website: Spoed- en crisiszorg kwetsbare ouderen - Hadoks Holding B.V.