Nieuwe samenwerking acute zorg

Florence en HWW zorg gaan samenwerken op het gebied van acute zorg.

Nieuwe samenwerking acute zorg

Betere en efficiëntere zorg

Hiervoor hebben beide partijen afelopen donderdag een intentieovereenkomst getekend. Daarin staan afspraken voor het met elkaar oppakken van de ongeplande acute zorg. Dit is de zorg die meestal in de avond, nacht of het weekeinde onverwacht plaatsvindt. Denk hierbij aan cliënt die ’s nachts valt en via de Personenalarmering om hulp vraagt. Een ander voorbeeld is een cliënt die in het weekeinde problemen krijgt met een katheter. Door de samenwerking kunnen Florence en HWW zorg betere en snellere zorg bieden buiten de reguliere werktijden. Dankzij de samenwerking staat er altijd direct een deskundige zorgmedewerker klaar.

Toename acute zorg

Florence en HWW zorg zijn tot deze samenwerking overgegaan, omdat er in Nederland al jaren sprake is van een toename van het aantal ongeplande acute zorgaanvragen. Hierdoor neemt de druk op huisartsenposten, spoedeisende hulp en ambulancezorg toe. Deze druk wordt verder vergoot door het toenemende aantal ouderen (vergrijzing), chronisch zieken en mensen die langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Samenwerking draagt bij aan goede zorg

Volgens Ellen Maat, bestuurder van Florence, sluit deze samenwerking aan bij het landelijk beleid om de acute zorg beter te organiseren. "Onze cliënten worden steeds ouder, blijven langer zelfstandig wonen, maar hebben ook steeds zwaardere zorg nodig. Dan moet je samen naar creatieve oplossingen zoeken.” Ook Jack Thiadens, bestuurder ad interim bij HWW zorg, zegt dat de dienstverlening voor acute zorg veel vraagt van beide organisaties. "Door het gezamenlijk te regelen, kan het efficiënter. Daarnaast kunnen we beter inspelen op de behoefte van onze cliënten en de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren."