Stichting Zorggroep Florence

De Stichting Zorggroep Florence wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kijkt mee en adviseert.

Stichting Zorggroep Florence

Over Florence

Florence biedt zorg en ondersteuning aan ouderen in de regio Haaglanden. Soms voor tijdelijk, soms voor altijd. Florence heeft vijftien zorglocaties: verpleeghuizen, verzorgingshuizen en een revalidatiecentrum.

Raad van Bestuur

Het bestuur van de Stichting Zorggroep Florence bestaat uit een tweehoofdige Raad van Bestuur: Ellen Maat (voorzitter) en Martijn Verbeek (lid). Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de organisatie (bekijk hier het organogram). De bestuurder wordt ondersteund en geadviseerd door bestuurssecretaris Tosca Noorlander. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

Zie voor meer informatie ook het reglement van de Raad van Bestuur en het beleid onkostenvergoedering van de Raad van Bestuur

 

De Stichting Zorggroep Florence bestaat uit: 

 

 • De Stichting Florence
 • Florein Holding B.V.
 • Florein Zorg B.V.
 • Florein Bemiddeling B.V.
 • Florissant (Floor Housekeeping B.V.)

 

De financiële resultaten van Florence staan in de jaarrekening 2021. De jaarrekening is ook terug te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl. Voor de verhalen achter de cijfers bekijkt u ons jaarbeeld 2021.

Directie

Het directieteam van Florence geeft leiding aan de organisatie en stuurt op realisatie van de strategische doelstellingen en het behalen van het beoogde resultaat.

Toezicht door Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RVT) ziet toe op de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid en adviseert. De Raad van Toezicht vergadert regelmatig en overlegt onder meer met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. Lees hier het jaarverslag 2021. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en wordt ondersteund door secretaris Tosca Noorlander. De huidige samenstelling van de RVT ziet er als volgt uit:

 • De heer A. Melkert (voorzitter)
 • De heer R. Stam (vice voorzitter)
 • Mevrouw J. Belo
 • Mevrouw M. Chatrou 
 • De heer R. Rötscheid
 • De heer W. Schimmel

ANBI-status

Stichting Zorggroep Florence heeft een ANBI-status. Dit betekent dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van Stichting Zorggroep Florence voor 90 procent of meer een algemeen belang dienen. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de organisatiestructuur van Stichting Zorggroep Florence? Wilt u in contact komen met de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht? Neemt u dan contact op met Tosca Noorlander. Zij is bereikbaar via 06 - 39 85 09 97 en tosca.noorlander@florence.nl 

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.