Primeur voor Florence: eigen Chief Nursing Officer

Zorgorganisatie Florence heeft vanaf 1 maart officieel een Chief Nursing Officier (CNO) in huis.

Primeur voor Florence: eigen Chief Nursing Officer

Deze functie is in Nederland nog relatief nieuw. Florence is een van de eerste ouderenzorgorganisaties die een CNO aanstelt. Hiermee wil Florence de stem van de professional een nog grotere rol geven in de besluitvorming.

Beleid verder ontwikkelen

“Inspraak van zorgprofessionals is ontzettend belangrijk”, zegt Ellen Maat van de raad van bestuur van Florence. “Zij zijn degenen die zien en ervaren wat er nodig is om de kwaliteit van zorg steeds verder te verbeteren. Met de input van een Chief Nursing Officer kunnen we ons beleid verder ontwikkelen. Bij Florence willen we dat iedereen zoveel mogelijk het leven kan blijven leiden dat hun lief is. Daar is persoonsgerichte zorg heel belangrijk bij. Zeker omdat de complexiteit van de zorgvraag van de cliënten in de ouderenzorg verder toeneemt. Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in het voldoen aan deze vraag.”

Gevraagd en ongevraagd adviseren

Binnen Florence is zorgprofessional Cheryl Mostert aangesteld als CNO (zie foto). Zij vertegenwoordigt met haar nieuwe functie de verpleegkundigen en verzorgenden binnen Florence. Cheryl Mostert begon bij Florence als stagiaire HBO-V en werd daarna wijkverpleegkundige en manager thuiszorg. Naast haar werk bij Florence heeft Cheryl de studie Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht afgerond. Haar kennis en jarenlange ervaring gaat ze nu combineren in de nieuwe functie van CNO. “Ik ga de raad van bestuur en het management van Florence gevraagd en ongevraagd advies geven”, legt zij uit. “Bijvoorbeeld over onderwerpen als de inhoud van het zorgdossier, de inzet van domotica in de zorg en de scholing van verpleegkundigen en verzorgenden.”

Samenwerking met Professionele Adviesraad

Als CNO werkt Cheryl Mostert ook nauw samen met de Professionele Adviesraad (PAR) en de Eerste Geneeskundige van Florence. “Ik kijk samen met de PAR naar wat er nodig is om als zorgprofessional goede zorg te kunnen verlenen en wat de cliënt nodig heeft”, zegt Cheryl Mostert. Saskia Leiwakabessy is voorzitter van de PAR. Ook zij is blij dat Florence een CNO heeft aangesteld. “Op deze manier krijgen de zorgprofessionals binnen onze organisatie steeds meer zeggenschap. Dat is ongelooflijk belangrijk als we met elkaar goede zorg willen verlenen én het vak van verpleegkundigen en verzorgenden aantrekkelijk willen houden en maken.”

Rol moet verder groeien

De functie CNO is komen overwaaien uit Engeland en de Verenigde Staten en daardoor nog relatief nieuw binnen Nederland. Er is nog geen vastomlijnde functiebeschrijving. “Dat moeten we nog verder gaan ontdekken”, aldus Ellen Maat. “De rol moet verder groeien en vaste vorm krijgen. We zijn binnen Nederland een van de eerste organisaties binnen de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg die een CNO aanstelt. We doen dit omdat we weten dat het belangrijk is om een schakel te hebben tussen het bestuur, het beleid en het verpleegkundig en verzorgend handelen op de werkvloer. We willen bewust aandacht geven aan de professionele identiteit binnen onze organisatie.” Cheryl Mostert heeft er zin in: “We doen iets nieuws. Ik vind het geweldig dat ik een bijdrage kan leveren vanuit mijn vakgebied.”