Reactie op artikel Algemeen Dagblad 30 juni 2023

Zorginstellingen niet betrokken bij de uitvaart van cliënten. 

Bericht AD 30 juni jl

Vandaag is op de website van het Algemeen Dagblad een artikel verschenen over een cliënt van ons woonzorgcentrum Duinstede. Deze meneer is recentelijk overleden. Het artikel gaat in op de crematie van deze meneer.

De privacy van bewoners en medewerkers staat bij ons voorop en daarom kunnen wij en willen wij geen mededelingen doen over deze meneer.  

In het artikel wordt echter de suggestie gewekt dat wij als zorginstelling betrokkenheid hebben bij de uitvaart. Dit is onjuist: een zorgorganisatie heeft geen verantwoordelijkheid bij een uitvaart van cliënten. De verantwoordelijkheid voor een uitvaart ligt bij verwanten of een wettelijk vertegenwoordiger/mentor - en in bijzondere gevallen de gemeente. Wij hebben de journalist van het Algemeen Dagblad dit ook verteld. Jammer genoeg wordt in het artikel toch geschreven dat zorgorganisaties mensen cremeren. Dit is pertinent onjuist.

Wij begrijpen dat het artikel veel emoties losmaakt. Voorop staat dat wij het van het groot belang vinden om alle religieuze en culturele wensen en gebruiken van onze bewoners te respecteren.