Geestelijk verzorger

Wilt u in praten over een ingrijpende gebeurtenis? Of weer leren genieten? Gaat u dan in gesprek met onze geestelijk verzorger.

Geestelijk verzorger

Samen gebeurtenissen een plek geven

In een mensenleven gebeurt veel. Van intens gelukkige tot bijzonder verdrietige perioden. Het is niet altijd eenvoudig om die gebeurtenissen een plek te geven. De geestelijk verzorgers van onze verschillende locaties gaan graag met u in gesprek. Bijvoorbeeld over het wennen aan een nieuwe woonomgeving. Of over het omgaan met het verlies van een dierbare. Maar ook voor antwoord op uw vragen op het gebied van geloof en zingeving. Iedereen is welkom. Ongeacht geloof of sociale achtergrond.

Geestelijke zorg voor u en voor uw familie

Ook uw familieleden of medewerkers van Florence kunnen bij de geestelijk verzorgers aankloppen voor een gesprek. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van ethische dilemma’s. Of als zij ondersteuning wensen bij het maken van keuzes.

Ondersteuning op maat

Er zijn diverse mogelijkheden om de geestelijk verzorgers in te schakelen:

  • Individuele gesprekken, eenmalig of vaker: in een individueel gesprek biedt de geestelijk verzorger u een luisterend oor. Het is iemand die meeleeft, meekijkt en meezoekt. 
  • Begeleiding en rouwverwerking: soms kan begeleiding voor een langere periode nodig zijn. Bijvoorbeeld bij een verlies of een ingrijpende gebeurtenis. De geestelijk verzorger biedt u deze begeleiding. 
  • Stervensbegeleiding: ondersteuning en begeleiding in de laatste fase van uw leven. 
  • Bemiddeling: het is mogelijk een beroep te doen op de geestelijk verzorger als onpartijdige derde. Zo nodig kan deze in contact treden met uw kerkelijke of levensbeschouwelijke achterban.
  • Gespreksgroepen: er is een bezinningsgroep, waaraan iedereen kan deelnemen. Ook kunt u zelf thema’s aandragen waarover u graag in een groep wilt praten. 
  • Kerkdiensten: bij de receptie of geestelijk verzorger van de locatie kunt u navragen wanneer er kerkdiensten of eucharistievieringen plaatsvinden.

Meer informatie geestelijke zorg

Neemt u voor meer informatie contact op met de receptie van de Florence-locatie waar u woont. U kunt ook bellen met Florence via 070 – 41 31 000.

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.