Wonen met een plus

In Rijswijk zijn we gestart met “Wonen met een plus”.  Samen met de bewoners hebben wethouder Gijs van Malsen, Rob ten Broeke van Rijswijk Wonen, Martijn Verbeek van Florence en Annet Gieszen van Welzijn Rijswijk op donderdag 18 januari het startsein gegeven.

In Rijswijk zijn we gestart met “Wonen met een plus”.  Samen met de bewoners hebben wethouder Gijs van Malsen, Rob ten Broeke van Rijswijk Wonen, Martijn Verbeek van Florence en Annet Gieszen van Welzijn Rijswijk op donderdag 18 januari het startsein gegeven.

Dankzij Wonen met een plus kunnen oudere bewoners zo lang mogelijk zelfstandig wonen hun eigen vertrouwde omgeving.

Wonen met een plus
De meeste senioren willen zelfstandig blijven in een geschikte woning, met zorg en aandacht dichtbij. Rijswijk Wonen, Welzijn Rijswijk en zorgorganisatie Florence ontwikkelden samen “Wonen met een plus”. Prettig ouder worden in de eigen woning met goede zorg als het nodig is en een gezellige omgeving.  In de flat is een ontmoetingsruimte waar bewoners zelf allerlei activiteiten kunnen organiseren, zoals koffiedrinken, kaarten of allerlei workshops.

Flatteam
Ook is er een ‘flatteam’ aanwezig dat ervoor zorgt dat de bewoners zo prettig mogelijk kunnen leven en wonen. Flatcoach Anita van Welzijn Rijswijk: “ik zorg ervoor dat mensen elkaar leren kennen en elkaar kunnen helpen en schakel hulp in als dat nodig is”. Wijkverpleegkundige Annelies van zorgorganisatie Florence is er voor mensen die ondersteuning of zorg nodig hebben: “ik ben dichtbij en denk preventief mee met bewoners en bespreek welke ondersteuning nodig is.” Wijkconsulent Ramon van Rijswijk Wonen: “ik stimuleer bewoners om actief te worden en kom in actie bij ernstige woonoverlast of andere problemen.” Met deze gezamenlijke werkwijze blijven bewoners zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig.

Voor wie is Wonen met een plus?
De woningen zijn voor 65-plussers. De woningen vallen onder de sociale huur en worden verhuurd via Woonnet Haaglanden.

Toekomstplannen
In Rijswijk zijn meer woonvormen nodig voor senioren die zorg nodig hebben. Rijswijk Wonen werkt samen met de gemeente, collega-corporatie Vidomes, Welzijn Rijswijk en zorgpartijen aan de ontwikkeling van Wonen met een plus in andere wijken van Rijswijk. De ambitie is om verspreid door Rijswijk meerdere Wonen met een plus flats te realiseren.

Meer informatie over wonen met een plus leest u www.rijswijkwonen.nl/projecten-en-themas/wonen-en-zorg/wonen-met-een-plus