Locatiecliëntenraad Houthaghe

Florence heeft voor Houtwijk een locatiecliëntenraad ingesteld. Hierin zitten cliënten en hun familieleden.

Wijkcliëntenraad | verzorgingshuis Houthaghe | Florence

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op beslissingen die worden genomen.  Zodoende is er voor elk woonzorgcentrum en verpleeghuis een locatiecliëntenraad opgericht. Naast de locatiecliëntenraden is er ook een centrale cliëntenraad.Zowel de locatiecliëntenraden als de centrale cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

Lid worden locatiecliëntenraad Houthaghe

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de locatiecliëntenraad Houthaghe als u in Houthaghe woont of thuiszorg van Florence ontvangt in Houtwijk. Via de cliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven.

Samenstelling cliëntenraad Houthaghe

De locatiecliëntenraad Houthaghe  bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 

  • Mevrouw L. Suiker, voorzitter 
  • Mevrouw K. Nauta, secretaris en penningmeester
  • Mevrouw H. Eversteijn-van Driel Koxhoorn
  • Mevrouw W. de Koning (erelid)

Meer informatie

Voor meer informatie en voor de laatste notulen kunt u contact opnemen met de locatiecliëntenraad via houthaghe@clientenraadflorence.nl

Locatie

Bel mij terug

*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.