Locatiecliëntenraad Voorschoten

Florence heeft voor Adegeest een locatiecliëntenraad ingesteld. Hierin zitten cliënten en hun familieleden.

Locatiecliëntenraad Adegeest | Florence

Belangen behartigen bewoners

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op beslissingen die worden genomen.  Zodoende is er voor elk woonzorgcentrum en verpleeghuis een locatiecliëntenraad opgericht. Naast de locatiecliëntenraden is er ook een centrale cliëntenraad.Zowel de locatiecliëntenraden als de centrale cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

Lid worden locatiecliëntenraad Adegeest

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de locatiecliëntenraad als u in ons woonzorgcentrum Adegeest woont. Via de cliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op de dagelijkse gang van zaken binnen Adegeest. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

  • Aangelegenheden ter zake van kwaliteit, veiligheid en hygiëne, voeding, recreatie en ontspanning;
  • De voorbereiding van het locatie-ontwikkelplan en de bijbehorende begroting.

Samenstelling locatiecliëntenraad Adegeest

De cliëntenraad  bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Eric van den Enden, voorzitter
  • Dick van der Krogt, secretaris
  • Kate Donkers, algemeen lid

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatiecliëntenraad via adegeest@clientenraadflorence.nl

Locatie

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.