Woonzorgcentrum Wijndaelercentrum sluit in 2023

Florence woonzorgcentrum Wijndaelercentrum aan Catharina van Rennesstraat 8 in Den Haag sluit per 1 maart 2023 definitief zijn deuren.

Wijndaelercentrum Florence sluit per 1 juni 2023

Verhuizen vanaf januari

Het huurcontract van het pand loopt af en de eigenaar van het Wijndaelercentrum heeft nieuwbouwplannen. Het pand voldoet niet meer aan de huidige eisen voor wonen met zorg.

De sluiting van Wijndaelercentrum betekent dat de 103 bewoners tussen januari en maart 2023 gaan verhuizen naar een andere woonzorglocatie van Florence. En het betekent ook dat medewerkers een andere werkplek krijgen. Maar voorlopig gaat de dagelijkse gang van zaken in Wijndaelercentrum gewoon door.

Vervolgstappen

In oktober gaat Florence met alle bewoners in gesprek over de persoonlijke situatie en om wensen en mogelijkheden in kaart te brengen. Daarna worden bewoners zorgvuldig begeleid naar een nieuwe plek in een ander woonzorgcentrum.

Voor de medewerkers geldt er gegarandeerd een andere werkplek voor hen bij Florence is. De sluiting van Wijndaelercentrum is voor bewoners en medewerkers niet eenvoudig. Daarom zorgt Florence voor persoonlijke en zorgvuldige ondersteuning voor alle betrokkenen.