Locatiecliëntenraad Houthaghe

Florence heeft voor Houthaghe een locatiecliëntenraad ingesteld. Hierin zitten cliënten en hun familieleden.

Locatiecliëntenraad | verpleeghuis Houthaghe | Florence

Belangen behartigen bewoners verpleeghuis

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op beslissingen die worden genomen.  Zodoende is er voor elk woonzorgcentrum en verpleeghuis een locatiecliëntenraad opgericht. Naast de locatiecliëntenraden is er ook een centrale cliëntenraad. Zowel de locatiecliëntenraden als de centrale cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ).

Lid worden locatiecliëntenraad Houthaghe

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de locatiecliëntenraad als u in verpleeghuis Houthaghe woont. Via de cliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne en de begroting en de jaarrekening. Over deze onderwerpen kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven.

Bent u nieuwsgierig wat het werk als cliëntenraadslid inhoudt en waarom het zo waardevol is? Bekijk en lees dan hier de verhalen van onze cliëntenraadsleden Annemieke Hoonhout, Marleen Kuiper en Wim van der Vange.

Samenstelling locatiecliëntenraad Houthaghe Den Haag

De cliëntenraad voor Houthaghe bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Mevrouw A. van Bilsen
  • Mevrouw L. Hazebroek
  • Dhr. P. van der Put
  • Mevrouw A. Abdulla-Orie
  • Dhr. T. van den Boom

Meer informatie

Voor meer informatie en voor de laatste notulen kunt u via houthaghe@clientenraadflorence.nl contact opnemen met de locatiecliëntenraad Houthaghe.

Locatie

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.