Locatiecliëntenraad Jonker Frans

Florence heeft voor Jonker Frans in Den Haag een locatiecliëntenraad ingesteld. Hierin zitten cliënten en hun familieleden.

Locatiecliëntenraad woonzorgcentrum Jonker Frans | Regentesse- en Valkenboskwartier | Florence

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op beslissingen die worden genomen.  Zodoende is er voor elk woonzorgcentrum en verpleeghuis een locatiecliëntenraad opgericht. Naast de locatiecliëntenraden is er ook een centrale cliëntenraad.Zowel de locatiecliëntenraden als de centrale cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

Lid worden locatiecliëntenraad Jonker Frans

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de locatiecliëntenraad Jonker Frans in Den Haag als u in ons woonzorgcentrum Jonker Frans woont of thuiszorg van Florence ontvangt in het Regentesse- en Valkenboskwartier. Via de cliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven.

Bent u nieuwsgierig wat het werk als cliëntenraadslid inhoudt en waarom het zo waardevol is? Lees dan hier het verhaal van Wim van der Vange, cliëntenraadslid bij Jonker Frans.

Samenstelling locatiecliëntenraad Jonker Frans

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • De heer D.A. Maddoe, voorzitter
  • De heer W.C.G. van der Vange, vice-voorzitter
  • De heer J.L. Perluka, secretaris
  • Mevrouw I. Charan

Contact locatiecliëntenraad

De voorzitter van de locatiecliëntenraad Jonker Frans, de heer Maddoe, is bereikbaar via jonkerfrans@clientenraadflorence.nl

Locatie

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.