Dementie op jonge leeftijd

Wanneer dementie optreedt voor het 65ste levensjaar spreken we van dementie op jonge leeftijd. Florence heeft zich in de zorg voor jonge mensen met dementie gespecialiseerd. Daarmee kunnen wij gericht ondersteuning en zorg bieden in de regio Den Haag. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning thuis, dagopvang, dagbehandeling, tijdelijke opname of wonen op onze speciale woon- en zorgafdeling binnen verpleeghuis Mariahoeve in Den Haag.

Zorg en behandeling jong dementerenden | regio Den Haag | Florence

Zorg voor jonge mensen met dementie 

Bij dementie wordt vaak gedacht dat de ziekte vooral ouderen treft. Dementie kan echter ook op jonge leeftijd voorkomen. Als dementie op jonge leeftijd begint, brengt dit vaak specifieke vragen en problemen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van financiën en werk. Bovendien speelt er vaak een dubbele belasting van de mantelzorgers, omdat zij de zorg met andere taken en verantwoordelijkheden moeten combineren. U wilt op dat moment de zorg krijgen die u en uw gezin zo goed mogelijk ondersteunt en ontlast. Florence heeft zich in de zorg voor jonge mensen met dementie gespecialiseerd. Daarmee kunnen wij gericht ondersteuning en zorg bieden in de regio Den Haag. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning thuis, dagopvang, dagbehandeling, tijdelijke opname of wonen op onze speciale woon- en zorgafdeling binnen verpleeghuis Mariahoeve in Den Haag.

Onderzoek naar dementie op jonge leeftijd

Wanneer dementie op jonge leeftijd optreedt, duurt het vaak lang voordat de diagnose wordt gesteld. Florence werkt nauw samen met de geheugenpolikliniek van het HagaZiekenhuis wanneer er aanvullend onderzoek nodig is naar welke vorm van dementie u heeft. Na de diagnose weten wij dat er veel vragen zijn over de (komende) veranderingen in het functioneren, in het gedrag en over de manier waarop hiermee het beste kan worden omgegaan. Vanuit het zorgprogramma 'Jonge mensen met dementie' in verpleeghuis Mariahoeve van Florence doen we onderzoek naar de precieze veranderingen. Op basis daarvan adviseren wij u en uw gezin gericht over hoe u hier mee kunt omgaan en welke ondersteunings-, zorg- en behandelmogelijkheden er zijn.

Zorg jonge mensen met dementie regio Den Haag

Als dementie op jonge leeftijd optreedt, moeten u en uw eventuele gezinsleden een nieuw evenwicht zien te vinden. Medewerkers van Florence bieden daarbij aan huis de juiste ondersteuning. Dat doen wij in Den Haag en omstreken. Wanneer u bij Florence wordt aangemeld, krijgt u altijd een casemanager dementie toegewezen. Deze casemanager brengt samen met u en uw gezinsleden de ontstane situatie in kaart. Hierbij worden indien nodig de specialisten van het verpleeghuis Mariahoeve ingeschakeld, voor bijvoorbeeld psychologische begeleiding, ergotherapie of muziektherapie. U kunt rekenen op advies en gerichte ondersteuning, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met de gedragsveranderingen die vaak optreden bij dementie op jonge leeftijd. Er wordt altijd gekeken naar wat u en uw gezinsleden zelf kunnen en op welke gebieden u bijvoorbeeld professionele zorg nodig heeft. Zo behoort thuiszorg tot de mogelijkheden.

Dagopvang jonge mensen met dementie 

Florence biedt vanuit het verpleeghuis Mariahoeve ook dagopvang en dagbehandeling voor jonge mensen met dementie. Bij de dagopvang staat het hervinden van een zinvolle dagbesteding centraal. Bij de dagbehandeling ligt de focus meer op het leren omgaan met de veranderingen, het behandelen van de symptomen die optreden bij dementie en het adviseren welke zorg het beste aansluit bij uw mogelijkheden en wensen. Naast de verschillende therapieën worden vanuit het dagcentrum activiteiten aangeboden als gespreksgroepen, fitness, cursussen, workshops en vervangend werk. Er wordt altijd gekeken welke onderdelen het beste aansluiten op uw persoonlijke situatie en wensen.

Logeeropties voor jonge mensen met dementie

Verpleeghuis Mariahoeve in Den Haag biedt aan jonge mensen met dementie ook de mogelijkheid om voor korte of langere tijd te logeren op een speciaal ingerichte woonafdeling. Hiervan kunt u een of meerdere dagen gebruikmaken. Soms is een tijdelijke opname wenselijk door de veranderingen in uw gezondheid, de thuissituatie of door de overbelasting van uw mantelzorger.

Woonopties jonge mensen met dementie in Den Haag

Wanneer zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, kunt u ook permanent in verpleeghuis Mariahoeve komen wonen op een van onze speciaal ingerichte woonafdeling voor jonge mensen met dementie. Momenteel heeft Florence 75 plaatsen, verdeeld over vier etages in kleinschalige woongroepen. Deze zijn alleen bestemd voor mensen bij wie de verschijnselen van dementie voor het 65ste levensjaar zijn begonnen. Samen met u en uw gezin bekijken we hoe u zoveel mogelijk het leven kunt blijven leiden zoals u dat gewend bent. Wij vinden het belangrijk om in de fase van opname naar uw individuele situatie te kijken en op maat zorg, behandeling en begeleiding te bieden. Naast de behandeling die nodig is, kunt u ook meedoen aan passende activiteiten die aansluiten bij uw jongere leeftijd. Uw familieleden en vrienden kunnen natuurlijk altijd langskomen. Samen met hen kijken wij ook naar hoe zij kunnen helpen in de zorg. Uw gezinsleden kunnen daarnaast deelnemen aan gespreksgroepen of langskomen op speciale themabijeenkomsten. Hiermee proberen we ook uw gezin zo goed mogelijk te ondersteunen en de kans te geven ervaringen uit te wisselen.  

Meer informatie jonge mensen met dementie 

Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden van ondersteuning, begeleiding, zorg en behandeling voor jonge mensen met dementie, dan kunt u contact opnemen met het speciaal opgerichte Steun- en Informatiepunt Jonge mensen met dementie. Het Steun- en Informatiepunt is gevestigd in verpleeghuis Mariahoeve aan de Hofzichtlaan 115 in Den Haag. U kunt altijd langskomen of contact opnemen via 070 - 754 66 66 en via stipjd@florence.nl. Florence biedt ook zorg en behandeling aan mensen met dementie die ouder zijn dan 65 jaar.

 

  • GZ- en neuropsycholoog Dennis van de Veen maakt onderdeel uit van het PRECODE-project, een landelijk onderzoek naar dementie op jonge leeftijd. Lees zijn verhaal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over dementie op jonge leeftijd

Dementie op jonge leeftijd begint voor het 65ste levensjaar. Bij dementie denken we het eerste aan geheugenproblemen. Bij dementie op jonge leeftijd vallen juist veranderingen in het gedrag meer op. Het huishouden wordt een probleem, het gaat op werk niet meer goed of iemand gedraagt zich anders dan normaal. In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen dementie op jonge leeftijd. Vaak is lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van de problemen die worden ervaren in het dagelijks leven. Gedacht wordt aan depressie, overspannenheid of werk- of relatieproblemen.

Locatie

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.