Locatiecliëntenraad Steenvoorde

Florence heeft voor Steenvoorde in Rijswijk een locatiecliëntenraad ingesteld. Hierin zitten cliënten en hun familieleden.

Locatiecliëntenraad Steenvoorde | Florence Rijswijk

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op beslissingen die worden genomen.  Zodoende is er voor elk woonzorgcentrum en verpleeghuis een locatiecliëntenraad opgericht. Naast de locatiecliëntenraden is er ook een centrale cliëntenraad.Zowel de locatiecliëntenraden als de centrale cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

Lid worden locatiecliëntenraad Steenvoorde Rijswijk

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de locatiecliëntenraad Steenvoorde in Rijswijk als u in ons woonzorgcentrum Steenvoorde woont. Via de cliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. 

Bent u nieuwsgierig wat het werk als cliëntenraadslid inhoudt en waarom het zo waardevol is? Bekijk dan hier het verhaal van Annemieke Hoonhout, cliëntenraadslid bij Steenvoorde.

Samenstelling locatiecliëntenraad Steenvoorde

De cliëntenraad Steenvoorde bestaat op dit moment uit de volgende leden: 

  • Mevrouw Y. van Bavel
  • Mevrouw A. Hoonhout
  • De heer W. van Rijswijk
  • Mevrouw J. Kruijdenberg

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatiecliëntenraad via STV.Administratie@florence.nl

Locatie

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.