Florence start met Verpleeghuiszorg Thuis

Verpleeghuiszorg Thuis is een passend antwoord op de uitdagingen in de ouderenzorg.

Florence start met Verpleeghuiszorg Thuis

Verpleeghuiszorg Thuis is een passend antwoord op de uitdagingen in de ouderenzorg. Florence gaat hier actief mee aan de slag. Met Verpleeghuiszorg Thuis ontvangen ouderen het complete pakket aan ondersteuning dat ze ook in een verpleeghuis zouden krijgen, maar dan in de eigen, vertrouwde omgeving. De eerste cliënten zijn inmiddels aangesloten. 

 

Uitstel of voorkomen verpleeghuisopname
Luís Ferrera da Silva, manager Thuiszorg in Voorburg, vertelt: “Sinds deze maand bieden we Verpleeghuiszorg Thuis actief aan. Met het aanbieden van VPT maken we uitstel of zelfs afstel van de verhuizing naar een verpleeghuis mogelijk. Er zijn veel ouderen die wel oren hebben naar deze vorm van zorg, omdat ze graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen en tegelijk het leven willen blijven leiden dat hun lief is. Met VPT geven we invulling aan die wensen. Met onze collega’s zetten we alles op alles om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden.”

 

Maatwerk
De producten en diensten die Florence aanbiedt binnen Verpleeghuiszorg Thuis zijn hetzelfde als in het verpleeghuis. Van de was uit de machine halen en boodschappen doen tot en met verpleegkundige zorg. En van eten maken en schoonmaak tot activiteiten gedurende de dag. Behalve de zorg ligt er dus een grote focus op welzijn. Ferrera da Silva: “Per cliënt stellen we een plan op, waarin we concreet beschrijven wat er nodig is om deze persoon zoveel mogelijk het leven te kunnen laten leiden dat hij of zij altijd gewend was en prettig vindt. Daarbij kijken we ook hoe we het zorgnetwerk van de cliënt kunnen ondersteunen: van mantelzorger tot familie of naasten. VPT is echt maatwerk en daardoor heel persoonlijk.”

 

Noodzaak om te veranderen
De roep om alternatieven voor zwaardere ouderenzorg klinkt al langer en de noodzaak om daar nu vorm aan te geven wordt met de dag groter. Cassandra van den Berg, programmadirecteur ‘Het leven leiden dat je lief is’ en kwartiermaker Verpleeghuiszorg Thuis, schetst de situatie in de ouderenzorg: “Mensen worden steeds ouder, waardoor de vraag naar zorg toeneemt – ook binnen de langdurige zorg. Verpleeghuiscapaciteit is echter beperkt. Daarnaast ontstaat er de komende jaren een tekort aan mantelzorgers en is zorgpersoneel schaars. Tel daarbij op dat ouderen het liefst (zo lang mogelijk) thuis blijven wonen. Het is duidelijk dat we echt aan structurele alternatieven moeten werken, zoals Florence nu doet met Verpleeghuiszorg Thuis. Alleen op die manier kunnen we de zorg blijven bieden die ouderen nodig hebben.”

 

Meer weten over Verpleeghuiszorg Thuis?
Verpleeghuiszorg Thuis wordt in eerste instantie aangeboden door thuiszorgteam de Panden in Voorburg en breidt in 2023 langzaam uit.  Wilt u meer weten over Verpleeghuiszorg Thuis? Kijk op de pagina Verpleeghuiszorg Thuis