Intentieovereenkomst Rijswijk Wonen en Florence

Rob van den Broeke van Rijswijk Wonen en Ellen Maat van Florence tekenen de intentieovereenkomst.

Intentieovereenkomst Rijswijk Wonen en Florence

Florence en Rijswijk Wonen hebben samen een intentieovereenkomst getekend. Hiermee zeggen beide organisaties dat zij samen willen werken om oudere inwoners van Rijswijk zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Want Rijswijk vergrijst, net als de rest van Nederland. Voor de meeste ouderen is een verhuizing naar een verpleeg- of verzorgingshuis helemaal niet aan de orde, maar hebben zij wel wat extra hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven.

Nieuwe wooncomplexen in Rijswijk

Rijswijk Wonen en Florence willen daarom dit jaar in twee wooncomplexen van Rijswijk Wonen het ‘wonen met een plus’ starten. Hierbij zorgt Rijswijk Wonen ervoor dat de woningen geschikt zijn voor ouderen en dat er een ontmoetingsruimte in het gebouw is. Florence biedt de benodigde zorg en ondersteuning in het ontmoetingscentrum, biedt dienstverlening via de FlorencePas aan en ouderen kunnen bij een medewerker van Florence binnenlopen met hun vragen voor ondersteuning. Met deze initiatieven geven Rijswijk Wonen en Florence concrete invulling aan de recent opgestelde Woon-Zorgvisie van de gemeente Rijswijk.