Florence behaalt ISO-certificering

Florence is ISO-gecertificeerd. Op 28 en 29 september jl. vond de ISO-audit plaats. Het auditteam gaf aan zeer enthousiast te zijn over hoe kwaliteit leeft in de organisatie en hoe de visie - het leven leiden dat je lief is - steeds meer verweven en leidend is in alle activiteiten en processen. Bij ISO-certificering worden processen, producten en diensten die belangrijk zijn voor de zorg continu geëvalueerd en verbeterd. Certificering laat zien dat Florence voldoet aan alle eisen van de norm.

Florence behaalt ISO-certificering