Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen in Gulden Huis

Gulden Huis, voormalig verpleeghuis in Den Haag, huisvest binnenkort vluchtenlingen uit Oekraïne.

Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen in Gulden Huis

Tijdelijke huisvestiging

Gulden Huis, het voormalig verpleeghuis van Florence aan de Steenhouwersgaarde in Den Haag, huisvest binnenkort enkele tientallen vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat hierbij om tijdelijke huisvesting, tot en met 30 september 2022. Dit hebben de gemeente Den Haag en Florence met elkaar afgesproken. De groep vluchtelingen die in Gulden Huis wordt ondergebracht, bestaat uit vrouwen en hun kinderen. Florence vindt het fijn dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de opvang van mensen die huis en haard en vaak ook familie hebben moeten achterlaten in Oekraïne.

Inloopbijeenkomst voor omwonenden

Het tijdelijke verblijf van de groep vluchtelingen in Gulden Huis stelt de gemeente Den Haag in de gelegenheid om meer permanente opvang in orde maken. Wanneer bekend is wanneer de vluchtelingen aan de Steenhouwersgaarde arriveren, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Op www.denhaag.nl/oekraine staan de antwoorden op veel gestelde vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Den Haag.