Week van de Medezeggenschap: de waarde van een cliëntenraad

De inbreng van onze cliëntenraden is onmisbaar en zijn de stem van onze cliënten en bewoners.

Week van de Medezeggenschap: de waarde van een cliëntenraad

Het is de Week van de Medezeggenschap. Voor Florence is de inbreng van onze cliëntenraden onmisbaar om onze zorg optimaal aan te laten sluiten bij wat bewoners en cliënten nodig hebben. Iedere woonzorglocatie heeft een eigen cliëntenraad, waarin (vaak) familieleden, partners en andere naasten van bewoners en cliënten deelnemen. Ook de cliënten van de thuiszorg en de revalidatie van Florence worden door eigen cliëntenraden vertegenwoordigd.

Stem van de cliënt

De cliëntenraad is de stem van bewoners en cliënten. De leden behartigen de belangen van mensen die zorg van Florence krijgen, omdat ze dat vaak zelf niet meer kunnen. Door veel met bewoners en cliënten in gesprek te zijn en ogen en oren open te houden, zijn cliëntenraden vaak in staat om belangrijke onderwerpen aan te snijden. In samenspraak met het management kijken zij vervolgens welke stappen we kunnen nemen om bijvoorbeeld faciliteiten, de zorg of het welzijn van onze ouderen verder te verbeteren.

De waarde van medezeggenschap

Ter gelegenheid van de Week van de Medezeggenschap hebben we een aantal cliëntenraadsleden geïnterviewd. Waarom zijn zij lid geworden van een cliëntenraad? Wat is concreet hun bijdrage? En wat vinden ze van hun rol? Deze week delen we hun verhaal op social media. Heeft u ook interesse om lid te worden van een cliëntenraad en uw partner, familielid of iemand die nauw aan het hart ligt te vertegenwoordigen? Lees meer over Medezeggenschap bij Florence.

Wat doet de cliëntenraad van Florence?